Fredagens snittpris per kWh er 3,05 øre høyere enn torsdag og 2,51 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 1,048 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 5,02 øre lavere enn torsdag og 3,76 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,52 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,048 kroner, dekkes 31,3 øre.

Minsteprisen blir på 80,4 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.