Fredagens snittpris per kWh er 0,5 øre lavere enn torsdag og 54,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 4,5 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 1,1 øre lavere enn torsdag og 74,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 26,7 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på -1,8 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.