– En fjerning av formuesskatten ville redusert statens inntekter med om lag 34,5 milliarder kroner. Lettelsen er svært skjevt fordelt, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et svar til Stortinget.

Han er blitt bedt av partikollega Per Martin Sandtrøen om å gjøre utregningen. Vedum svarer at landets 1 prosent rikeste vil få en lettelse på nesten 500.000 kroner i snitt i året dersom formuesskatten forsvinner.

– Til sammen får disse personene om lag 21,9 milliarder kroner (om lag 2/3) av samlet lettelse, skriver Vedum.

Denne gruppen består av 45.700 personer og har i snitt en formue på 61 millioner kroner.

Ser man kun på de 4570 personene som er landets 0,1 prosent rikeste, så vil disse til sammen spare 13 milliarder kroner på grepet. Denne gruppen har en snittformue på 327 millioner kroner og vil i snitt få et kutt i formuesskatten på 2,8 millioner kroner i året.

Tallene har tatt utgangspunkt i statsbudsjettet for 2024.