Det er ikke bekreftet hvorvidt det er snakk om en enighet eller et brudd, men ifølge NRK skal være snakk om enighet mellom staten og begge bondeorganisasjonene.

Etter det Nationen erfarer har avtalen er rammen på avtalen mellom staten og bøndene på rundt 3 milliarder kroner.

Landbruks- og matdepartementet har kalt inn til pressekonferanse klokken 11.30. Pressekonferansen blir i Landbruks- og matdepartementet i R6 i Teatergata 9 i Oslo.

Til NTB opplyser Norges Bondelag at de ikke kan kommentere saken før pressekonferansen.

Statens tilbud hadde en økonomisk ramme på 2.620 millioner kroner. Det gir ifølge regjeringen jordbruket muligheter for en inntektsøkning på om lag 70.000 kroner per årsverk.

Tilbudet lå betydelig under kravet fra jordbruket. Bøndene la fram et krav på til sammen 3,9 milliarder kroner, som skal utgjøre en samlet inntektsvekst på nesten 83.000 koner per årsverk.

– Tilbudet svarer ikke ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning, sa Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, etter å ha mottatt statens tilbud.

Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til 17. mai.