Lørdagens snittpris per kWh er 6,8 øre lavere enn fredag og 0,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 29,9 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 19,9 øre lavere enn fredag og 3,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 58,5 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 5,5 øre per kWh mellom klokken 15 og 16.