Torsdagens snittpris per kWh er 0,2 øre høyere enn onsdag og 57,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 85,2 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 10,2 øre høyere enn onsdag og 68,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,27 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 85,2 øre, dekkes 11,05 øre.

Minsteprisen blir på 58,4 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.