Starter meglerkontor: Har tenkt å utfordre og bite godt fra seg i Trondheim