I sommer ble fem studenter ved NTNU mistenkt for juks. NTNUs nemnd for studentsaker har nå behandlet fire av sakene og konkludert med at tre av dem har jukset, skriver Universitetsavisa.

Studentene utestenges dermed fra universitetet i to semestre, samt at de aktuelle eksamenene annulleres.

En av sakene gjaldt en bacheloroppgave der sensoren mistenkte at hele eller deler av oppgaven var generert ved bruk av ChatGPT. Oppgaven inneholdt blant annet flere feil.

De to andre tilfellene gjaldt et master-emne og et bachelor-emne. I begge tilfellene var det feil og mangler i kildehenvisninger og referanser som gjorde at sensor mistenkte juks.

Ingen av de tre studentene oppga bruk av KI-verktøy. Det ble konkludert med at det ikke var tilstrekkelig bevis for fusk i det fjerde og siste tilfellet.