Har pussa opp hotellet for 100 millioner: - Det er jo Britannia vi sammenligner oss med