Søndagens snittpris per kWh er 14,8 øre høyere enn lørdag og 27,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 54,1 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 33,09 øre høyere enn lørdag og 27,01 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 88,7 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 19,5 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.