Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Bergen (1,5 prosent), Stavanger (+1,2 prosent), og Oslo (+0,9 prosent).

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

I Norge steg boligprisene med 3,4 prosent i januar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 527 937 kroner ved utgangen av januar.

- Boligprisene steg kraftig med 3,4 prosent i januar, noe som ga en oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Boligmarkedet er tilbake, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

- Den positive januar-oppgangen er oppsiktsvekkende i lys av den svake utviklingen i den norske fastlands-økonomien og ikke minst den overraskende renteøkningen i desember. Nå er det mange som må revidere sine modeller, også oss, da vår prognose for januar på 2,5% var skivebom, sier Lauridsen.

Det har i januar blitt solgt 418 boliger i Trondheim. Det er 1,7 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023.

Det har i januar blitt lagt ut 311 boliger for salg i Trondheim. Det er 14,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 60 dager.Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 67 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.694.318.-

Tallene for desember viste en nedgang.

- Fra å være nervøs til motivert

– Vi er ikke overrasket over at Trondheim har hatt en så stabil utvikling i januar. Det er lagt ut færre boliger i januar enn hva som er solgt, men det er fortsatt en forholdsvis god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det som kanskje «holder» igjen for større prisvekst er rentemarkedet. Vi tror fortsatt på prisoppgang for 2024, men vi vil nok fortsette å se at markedet går noe sidelengs frem til første eventuelle rentekutt. Blir det billigere å låne penger vil det gi utslag i boligprisene. Etterspørselen er stabil, økes kjøpekraften i tillegg kan vi forvente større byks i boligprisene, sier Christer Pedersen, partner og eiendomsmegler i Proaktiv. Og fortsetter:

– Vi merket allerede på de første visningene våre i år at året var startet med blanke ark. I alle fall for boligkjøperne som vi opplevde var mer positive og hadde større motivasjon. Troen på fremtiden og fremtidig økonomi var betydelig bedre enn hva vi ofte opplevde i samtaler med kjøpere på slutten av fjoråret. Psykologien i markedet har gått fra å være nervøs til motivert. Dette vises også i markedsutviklingen i januar. Vi gikk inn i året med ca. 1000 bruktboliger i markedet. Når vi nå har gått inn i februar ser vi at tilbudet har sunket til ca. 900 bruktboliger. På ukesrapportene vi har mottatt har trenden vært tydelig. Det selges flere boliger enn hva som legges ut. Det totale tilbudet synker, og etterspørselen har holdt seg god og stabil.

Christer Pedersen Foto: Runa Green

Anbefaler langsiktig tenkning

Pedersen sier det skal svært mye til for å treffe konjunkturtopper og bunner.

– Min anbefaling er at man på et generelt grunnlag burde zoome ut og se på det lengre tidsperspektivet ved kjøp av bolig. De fleste i markedet skal bo over flere år. Da blir boligens egenskaper, hvordan den treffer sine behov og ønsker mye viktigere vurderinger enn om én skal gjøre seg en «god deal», kjøpe på bunn og selge på topp.

– Nå er ikke rentespøkelset like skummelt, og nedsiden i markedet virker å være mye mindre. Det du har mulighet til å kjøpe i dag kan fort koste deg mer om du venter. Det er med andre ord en veldig god tid å kjøpe på dersom man vurderer boligskifte eller ønsker å komme seg inn på markedet. Vi tror at tilbudet i markedet vil økes når markedet oppdager dette. Samtidig vil det igjen gi høyere etterspørsel og dermed større aktivitet. Vi ser lyst på boligåret 2024 i Trondheimsmarkedet!

Mer optimisme i boligmarkedet i Trondheim

– Året har startet med økning i søknader om finansieringsbevis og vi ser nå mer optimisme i boligmarkedet igjen. Det er fortsatt kjøpers marked, men vi ser at flere av våre kunder har vært med i budrunder nå i januar sammenliknet med de siste månedene i fjor. Flere sier også at de er aktivt søkende etter bolig, sier banksjef i Nordea Trondheim, Magnar Meslo.

Magnar Meslo Foto: Nordea / Adresseavisen

Han har også god tro på markedet framover.

– Rentetoppen er sannsynligvis nådd, og våre økonomer tror at boligmarkedet vil holde seg oppe framover. Vi forventer at det slippes en del boliger framover og det er potensiale for god prisvekst i Trondheim med tiden. Flere vurderer å selge seg «ned» til en mindre og billigere bolig, og særlig gjelder det aldersgruppen over 60 år. Mange kunder har stått godt imot dyrtiden, men vi ser store forskjeller mellom husholdningene.

– Kjøperne er delt i to grupper

– Boligprisveksten i januar var godt nytt for de som faktisk solgte boligen sist måned, men mager trøst for de som har bolig for salg, men ikke får solgt. Akkurat nå ser vi en tydelig todeling både blant kjøperne og husene som ligger for salg:

  1. En del husholdninger er sterkt preget av økte renter og kostnader, og er derfor ikke lengre aktuelle boligkjøpere, mens de med mest solid inntekt og egenkapital er nærmest upåvirket og kan fortsatt kjøpe boligen de ønsker når de først bestemmer seg.

  2. De boligene hvor "alt stemmer"; beliggenhet, planløsning og standard, tiltrekker seg mange interessenter, men de boligene hvor det er noe å utsette, eller som er for høyt priset, får verken interessenter eller bud.

Slik oppsummerer leder analyse bolig og næringseiendom i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad.

Jan Håvard Valstad Foto: Eiendomsmegler 1

– Mange tatt av markedet

Han mener den ene grupper drar opp økningen vi nå ser.

– Det som skjedde i januar var at de kjøpesterke interessentene flokket seg rundt budrunder på de beste salgsobjektene, noe som førte til salg og økte priser på det som ble solgt. Samtidig ligger det igjen en del usolgte enheter hvor markedet har svart at her er prisen for høy sett opp hva vi får. Utover vinteren forventer vi i tillegg at det relanseres flere boliger som ble forsøkt solgt, men som ikke ble solgt før jul. Det vil føre til et marked med flere boliger for salg enn kjøpere - og sideveis eller fallende priser fem mot påske.

– Et rentekutt ligger foran oss et sted, men kanskje ikke før mot slutten av året, så de som venter på det må trolig smøre seg med tålmodighet. På den annen side kan perioden frem mot sommeren vise seg å bli et godt tidspunkt å kjøpe bolig på. Det er noe å tenke på for de som har fleksibilitet i både økonomi og flyttesituasjon.