– Vi har vært opptatt av at det er noen bedrifter der ute nå som treffes hardt av krigens konsekvens, og av veldig høye strømpriser. Det er der vi må treffe tiltak nå, sier Støre til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Regjeringen har jobbet tett og intenst opp mot hovedorganisasjonene i næringslivet LO, NHO og Virke for å få på plass en ordning til bedrifter som er spesielt hardt rammet av de høye prisene.

– Denne situasjonen er ekstraordinær, sier Støre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og partene i arbeidslivet deltar på pressekonferansen i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet. Fra næringslivet stiller både LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Virke-direktør Stian Sigurdsen.

– Treffsikkert

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte. Regjeringen har også fått kritikk fra flere hold for at det har tatt tid å få på plass en løsning, og tidligere i uka ba Virke regjeringen få fortgang i prosessen.

To timer før planen legges fram holdt Støre kortene fortsatt tett til brystet. Han understreker riktignok at det dreier seg om det han kaller en målrettet og avgrenset ordning, som ser de bedriftene som er i en særlig utsatt situasjon.

– Jeg mener dette er treffsikkert, avgrenset, og det er en tilleggsdimensjon – det er grønt. Alt vi gjør, må ha som mål å bruke mindre energi, bidra til det og støtte det. Ordninger vi kommer opp med nå, vil ha et grønt fokus, sier Støre.

– Det skal være ansvarlig i en tid der vi er nødt til å tenke grundig gjennom pengebruken. Det er også det vi har varslet i forhold til statsbudsjettet, understreker han.

Enøk, lån og direktestøtte

Etter det VG , TV 2 og DN har fått opplyst, har regjeringen og LO, NHO og Virke blitt enige om disse elementene i den nye strømstøttepakken til næringslivet:

* En målrettet, direkte strømstøtteordning til de hardest rammede bedriftene.

* Ifølge TV 2 innføres det en låneordning for bedrifter som skal sikre likviditet.

* En ordning som gir bedrifter mulighet til å søke om Enøk-tiltak, blant annet støtte til solcelleinvesteringer som skal bidra med strøm til bedriften.

* Ifølge TV 2 innebærer støtteordningen også et utbytteforbud i 2023 for alle som mottar støtte i en eller annen form.