I april i fjor ble det kjent at Heimdal Bolig, Dora Eiendom og Fredensborg Bolig hadde kjøpt den tidligere Ladejarlen videregående skole på Ladehammeren i Trondheim, og at de skal eie én tredel hver.

Ladejarlen samlet de maritime videregående skolene under ett tak da den ble åpnet 1964. Byggene som er på nesten 22 000 kvadratmeter, har stått tomme siden 2017.

Verken Trondheim kommune eller fylkeskommunen ønsket å bruke Ladejarlen til skole eller andre formål, og eiendommen på nesten 23 00 kvadratmeter ble derfor lagt ut for salg. Adresseavisen skrev i april i fjor at åtte budgivere la inn bud. Prisen endte på 315 millioner kroner.

Må strippes ned

De nye eierne overtok eiendommen i september i fjor, og har siden da brukt tid på å kartlegge eiendommen, forklarer de.

– Det er en unik eiendom og vi vet at mange har et forhold til den. Vi er derfor ydmyke til prosessen videre, og det første vi ville gjøre var å kartlegge hele bygningsmassen på eiendommen, forklarer administrerende direktør i Heimdal Bolig, Roar Munkhaugen.

Rapporten sier at fasader, en stor andel av vinduer og takkonstruksjonen over betongdekket må rives. Foto: Kim Nygård

I starten av mars leverte ingeniørfirmaet Rambøll Norge AS en tilstandsvurdering for byggene som blant annet viser dårlig isolering og omfattende fuktskader. Ifølge rapporten må stort sett alle teglfasadene plukkes ned og det vil teknisk sett ikke være mulig å ta vare på byggene slik de står i dag. De må minimum strippes ned til bærekonstruksjonen, forklarer seniorrådgiver i bygningsfysikk i Rambøll, Ferry Smits.

– Hele bygningsmassen bærer preg av småflikking over tid og at den er reparert underveis. Slik vi ser det må veggene ned og bygningsmassen trenger en totalrehabilitering. Det er ikke noen av materialene i konstruksjonen som kan flikkes på, forklarer Smits.

Bruk av eiendommen stanset

Murerfirmaet Johannessen & Hagen AS ble også engasjert for å vurdere teglsteinfasaden på bygningsmassen. Daglig leder Borgar Hagen forklarer at da skolen ble bygd på slutten av 50-tallet, ble det ofte brukt en ny måte å mure med tegl på. Ifølge han var ikke metoden helt gjennomtenkt, og detaljene var heller ikke på plass.

– Vi har tatt hull i veggen flere steder, og ser at binderne er rustet som følge av vann. I verste fall kan den ytterste teglsteinveggen falle sammen, forklarer Hagen.

Borgar Hagen sier at byggemåten for teglstein på 50-tallet ikke står seg i dag. På gamle Ladejarlen skole har vann rent inn på baksida av teglstein og binderne har rustet over tid. Foto: Kim Nygård

Rambøll har også avdekket soppvekst og asbest. All bruk av eiendommen er nå stanset av eierne og adgang er begrenset på grunn av den tekniske tilstanden.

Daglig leder i Ladehammeren AS, selskapet som nå eier den gamle skolen, Geir Halmøy, sier at byantikvaren og de politiske partiene i formannskapet har blitt invitert til befaring etter at rapporten forelå.

– Vi opplever vilje og interesse for videre samarbeid og dialog fra både byantikvaren og politikerne, sier Halmøy.

Rambøll har også avdekket sopp og asbest i bygget. Foto: Kim Nygård

Inviterer til konkurranse

Nå inviterer Ladehammeren AS til en arkitektkonkurranse - i første omgang til en åpen prekvalifisering før fire arkitektkontorer blir valgt ut til selve konkurransen. De skal igjen utarbeide forslag til utvikling av eiendommen.

Eierne sier at det ikke legges noen føringer for arkitektkontorene, men peker på at de er opptatt av at eiendommen skal knyttes til Ladestien og utbyggingen av Nyhavna. De vil også se på tilknytning til friluftsområdet på Ladehammeren nord for eiendommen.

Eierne sier at det ikke skal legges noen føringer for arkitektkonkurransen. Foto: Kim Nygård

– Vi ønsker oss en gjennomførbar og samtidig fleksibel hovedidé som grunnlag for den tette dialogen vi skal ha med byantikvar og planmyndigheter i tida framover. Foreløpig har vi ikke låst oss fast på noe. Vi er opptatt av å ha en god prosess, og vil ha gode forslag. Vi vet heller ikke hvor mange boliger det skal være her, forklarer Halmøy.

– Akkurat nå er vi på jakt etter en ide og et konsept, og ønsker ikke at arkitektene skal få føringer. Det eneste vi vet er at vi ønsker oss utadrettet virksomhet og boliger for alle typer folk, sier prosjektsjef i Heimdal Eiendom, Liv Svare.

Regionsjef Petter Nedregotten i Fredensborg Bolig forklarer at det er for tidlig å si noe om kostnadsramme på prosjektet.

Vil ha respekt for bestående arkitektur

Fylkeskommunen varslet i 2019 en ny reguleringsprosess for Ladejarlen, og planla å rive dagens bygninger og selge til boligbygging. Det førte til en stor debatt om vern, og det kom flere forslag til alternativ bruk, blant annet Ocean Space Centre, nå Norsk havteknologisenter, og nytt museumsbygg. Det er ikke gjort formelle vedtak om vern av bygningene, men i desember 2020 vedtok bystyret at det «ikke er akseptabelt å rive hele anlegget».

Byantikvar i Trondheim, Mette Bye, har tidligere uttalt at det meste av byggene bør bevares, fordi den tidligere skolen er viktig arkitektur og kulturhistorie for byen. I et notat laget i forbindelse med salget, påpekte byantikvaren også at man ikke kan forvente å bygge vesentlig høyere enn dagens bygg, av hensyn til naboer og fjernvirkning.

Etter å ha sett Rambølls tilstandsrapport og vært på befaring, sier Bye følgende:

– Vi er overrasket over at bygningsmassen var i såpass dårlig stand, men samtidig er det ikke uvanlig at det må gjøres noe både med fasader og standard i bygg fra 50-tallet. Dette er imidlertid en arkitektur som er ganske robust. Å forsterke betongkonstruksjonen og rehabilitere fasader og innmat, er noe helt annet enn å rive hele anlegget, sier Bye og legger til:

– Det som jeg er mest overrasket over, er at det har vært så store forverringer på bygningsmassen siden 2019. Det indikerer nok at bygget ikke har hatt godt av å stå tomt.

– Jeg håper at respekt for bestående arkitektur blir premisset, sier byantikvar Mette Bye. Foto: Terje Svaan

Byantikvaren peker på at en arkitektkonkurranse er en positiv inngang til videre arbeid.

– Det er bra for bygningsmassen at man nå kommer i gang og ser på potensialet. Jeg håper at respekt for bestående arkitektur blir premisset. Alt kan repareres.

Halmøy og Svare peker på at motsetningen mellom antikvarisk verdi og den tekniske tilstanden kan være en utfordring.

– Vi er nysgjerrige på hva som er mulig å få til på eiendommen. Gjennom arkitektkonkurransen ønsker vi å få belyst dette, og vi håper det vil resultere i noe som er attraktivt og spennende for byen vår. Området og eiendommen er svært populært, og etter at vi ervervet eiendommen har vi fått svært mange henvendelser fra folk som ønsker seg bolig på Ladehammeren, sier Halmøy.

Halmøy og Svare peker på at motsetningen mellom antikvarisk verdi og den tekniske tilstanden kan være en utfordring. Foto: Kim Nygård