Mindre vindkraft og høyere brensels- og CO2-pris bidro til en ytterligere økning i kraftprisene i både Norden og Europa i uken som gikk. I Sør-Norge var ukesprisen 305 øre/kWh, altså en økning på 70 prosent fra uken før. Dette fremgår i den ukentlige kraftsituasjonsrapporten fra NVE.

Prisene i de landene Norge har utvekslingskapasitet med, var enda høyere. Dette førte til at Norge hadde den høyeste nettoeksporten over en uke noensinne.

Økningen i kraftpris var størst i Midt-Norge. Der var ukeprisen 269 øre/kWh, noe som tilsvarer en 240 prosents økning fra uken før. Dette er den høyest målte ukeprisen i Midt-Norge så langt. I enkelte timer var prisen i Midt-Norge 500 øre/kWh og dermed høyere enn i de sørlige prisområdene i landet.

I det samme tidsrommet var vindproduksjonen nord i både Norge og Sverige veldig lav, og Midt-Norge hadde lik pris som Nord-Sverige. I Nord-Norge fikk kraftprisen en dobling fra uken før, og endte på 129 øre/kWh.

Det var en til to grader kaldere i uke 48 enn det har vært i ukegjennomsnitt de siste 20 årene. I uke 49 er det ventet å bli enda kaldere med temperaturer på ned mot fire til seks grader kaldere enn ukegjennomsnittet i hele landet.