Passerer 5000 millioner i verdiskaping fra Brattøra