Tallene viser at 5,1 prosent av nordmenn har én eller flere uoppgjorte betalingsanmerkninger, og at gjeldssummen har økt med 10 prosent siden 1. januar.

Det gjennomsnittlige utestående beløpet for personer med betalingsanmerkninger er på 32.317 kroner. Selv om tallene viser vekst, er veksten lavere enn den var for samme periode for et år siden.

Analytiker i Experian, Julie Berg, forteller at vi finner de med høyest utestående beløp blant de med betalingsanmerkninger i Troms og Finnmark der ubetalt gjeld er på 42.247 kroner.