Kraftbehovet kan øke med 80 prosent. Dagens nett i Midt-Norge er allerede på bristepunktet