Et oppdrettsselskap i Trøndelag forbereder seg på å sende laksesmolt til Russland

foto