Disse tre har fått nye jobber

Lill Eva J. Bråthen (øverst t.v.), Jannicke Husevåg (t.h.)og Maria Selmer.