Avdekket ulovlig arbeid ved private hus i Trøndelag – førte til utvisning fra landet

foto