Ifølge Klassekampen har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersøkt fem lakseførende vassdrag. I alle er det funnet innblanding av rømt oppdrettsfisk.

– Sverige har ikke lakseoppdrett, og det er ingen tvil om at oppdrettsfisken kommer fra Norge. Om den kommer fra skotsk oppdrett, har laksen likevel norsk opphav, sier seniorforsker Sten Ola Karlsson ved Nina til avisa.

Forskerne har samlet inn prøver av voksen fisk med mistenkelig opphav, samt tilfeldige stikkprøver av ungfisk. Deretter er det genetisk opphavet analysert.

Ifølge Nina er det første gang det blir dokumentert at oppdrettslaks kan vandre langt fra anlegget de har rømt fra, men forskerne er ikke overrasket over at det skjer.

– Vi har lenge mistenkt at oppdrettslaks fra Norge også søker seg opp i vassdrag langs vestkysten av Sverige og gyter. Nå har vi fått bekreftet mistankene og ser behovet for mer overvåking også her, sier Stefan Palm, som er forsker ved SLU.

(©NTB)