«Grong Sparebank prioriterer kundene – kjører halv renteendring på boliglån», det skriver banken i en pressemelding.

Den 21. september kom det ny renteøkning fra Norges Bank på 0,25 prosentpoeng. Siden september 2021 har Norges Bank satt opp styringsrenten hele 13 ganger, fra null til dagens nivå på 4,25 prosent. Dette gjøres for å dempe prisveksten, og de norske bankene har i stor grad fulgt etter og økt rentene på folks boliglån tilsvarende. De gjentatte renteøkningene i kombinasjon med sterk prisvekst på øvrige varer og tjenester, bidrar til at stadig flere har fått og vil få en vanskeligere økonomisk hverdag, spår flere økonomer.

Banksjef i den trønderske banken, Grong Sparebank, Jon Håvard Solum, sier at de ønsker å bidra for å lette økonomien for husholdninger.

– Grong Sparebank ser en betydelig nedkjøling av økonomien. Vi ønsker å bidra til å dempe effekten for våre kunder og ikke redusere kjøpekraften mer enn nødvendig. Dette har vi mulighet til på grunn av god og sunn bankdrift over flere år, sier Solum, som uttrykker bekymring for at den medisinen som nå gis, kan være for sterk.

– For å bidra til å sikre at innstrammingen av folks privatøkonomi ikke blir hardere enn nødvendig, har Grong Sparebank besluttet å heve utlånsrenten på boliglån med ca. halvparten av Norges Bank sin renteøkning.

Innskuddsrentene vil imidlertid bli hevet med 0,25 prosentpoeng.

- Vi mener at dette er tiden for å tørre litt mer og ta de nødvendige tiltakene for å beskytte våre kunders økonomiske interesser, avslutter Solum.