– Vi ser at bedriftsledere innen bygg- og anleggsbransjen er mest bekymret, sier administrerende direktør Martin Aasen i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO i en pressemelding.

Hele 35 prosent av lederne i byggebransjen frykter oppsigelser og permitteringer, viser undersøkelsen, som BDO har gjennomført i samarbeid med Norstat.

Den baserer seg på 600 samtaler med bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter fra hele landet.

Samlet oppgir én av fire bedriftsledere at de frykter oppsigelser og permitteringer det kommende året. Bekymringen er likevel størst blant de minste bedriftene, hvor andelen som frykter konkurs har økt fra 9 prosent i fjor til 18 prosent i år.

Økte produksjonskostnader, høy rente, synkende etterspørsel og høye strømpriser fremmes som de største bekymringene. Samtidig opplever 43 prosent av bedriftslederne i undersøkelsen at uforutsigbare rammevilkår er et hinder for vekst.

– Deler av næringslivet langs kysten kommer bedre ut, mye grunnet olje- og energivirksomheten, mens Oslo-regionen viser seg å være betydelig hardere rammet, heter det i meldingen.