Tirsdagens snittpris per kWh er 18,4 øre høyere enn mandag og 36,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,13 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 29,9 øre høyere enn mandag og 34,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,62 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,13 kroner, dekkes 38,9 øre.

Minsteprisen blir på 40,7 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.