Størst var oppgangen i prisene for nye blokkleiligheter og småhus med en prisvekst på 9,0 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal 2022, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Prisene på nye eneboliger økte med 2,1 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022.

Prisene holder seg derimot relativt stabile totalt sett sammenlignet med første kvartal i år. Fra første til andre kvartal var det en nedgang på 0,2 prosent.