Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber Statnett om å utrede behovet for tiltak for å håndtere en svært anstrengt kraftsituasjon, opplyser de i en pressemelding.

Årsaken er at magasinfyllingen i Sør-Norge er nær rekordlav, det er høye priser i Norden og høye gasspriser som preger kraftmarkedet i Europa. Det kan i verste fall føre til at de som bor i Sør-Norge, ikke har nok tilgang til kraft til gjennom vinteren.

– Hovedscenarioet vårt er at det ikke blir rasjonering. Men vi lever i en tid der det uventede skjer hele veien. Så dette er ikke tiden for noen av oss til å være nonchalante og skråsikre, sier NVE-direktør Kjetil Lund til E24.

Lund tror at kraftprodusenter kjenner sitt samfunnsansvar og vil «holde igjen på vannet».

I Norge er det opp til kraftselskapene selv å styre vannmengden som brukes i produksjon av kraft. I en rapport fra Statnett står det at kraftprodusentene ikke har endret atferd i det siste til tross for det endrede risikobildet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bestilt en rekke analyser av hvordan kraftmarkedet nå fungerer. De skal gi svar på hvorvidt det i Norge må trengs ytterligere tiltak for å håndtere en situasjon hvor magasinfyllingen er svært lav.