Trøndersk seilskip får over 100 millioner kroner i statsstøtte

foto