Næringslivstoppen sier det er bra at regjeringen vil satse på havvind. Han påpeker at kraftbehovet vil øke så mye framover at vi snart kan gå fra overskudd til underskudd på kraft.

– Vi mener det er nødvendig å gjøre det samme med vindkraft på land, solenergi, oppgradering av vannkraft og energieffektivisering. På disse områdene kan man gjøre noe før 2030, sier Holsether til E24.

Han sier at målene for vindkraft på land, enøk og solkraft bør være like ambisiøse som havvindsatsingen. Holsether ber om brede forlik om dette som kan gi næringslivet forutsigbarhet.