Utestedet holder fortsatt stengt - anslår å ha tapt 80 millioner på to år

foto