Kabelen North Sea Link kommer i prøvedrift fredag og vil ha en effekt på 1.400 megawatt (MW), som er mer enn Norges største vannkraftverk. Kabelen kan sende inntil 12,3 terawattimer (TWh) kraft fram og tilbake mellom landene per år.

Prøvedriften startes opp med en maksimal kapasitet på 700 MW. Den første auksjonen ble holdt torsdag klokka 11, og fra fredag klokka 9 går det full kapasitet fra Kvilldal i Suldal til Blyth i Storbritannia.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tror ikke åpningen av kabelen vil føre til store endringer i de norske strømprisene med det aller første, men selskapet har gjort beregninger om at den vil bidra til å øke den sørnorske strømprisen med 10 øre/kWh i snitt over tid.

– Vi har relativt god tilgang på ekstra kapasitet akkurat nå. Vi har fått en del regn i det siste, og 700 MW ekstra nå har ikke veldig stor betydning for den sørnorske prisen, sier han til NTB.

Vått og varmt vær kan hjelpe

Været i Sør-Norge avgjør om dette vil fortsette. I Norge, som har mye vannkraft, er det avgjørende at det kommer nedbør for at strømprisene skal holde seg lave og ikke nærme seg europeiske priser enda mer. Vått og varmt vær i Sør-Norge er mest til hjelp.

En rekke land i Europa har opplevd nye rekorder i gass- og strømprisene i høst.

– Storbritannia har en ekstremt høy pris på over 200 øre per kilowattime. Så hvis man får behov for å holde igjen vannet man har på norsk side, så kan det bli ekstremt dyrt, sier Lilleholt.

Til tross for mer nedbør i senere tid, frykter kraftanalytikeren at det kan bli anstrengt til våren. Han tror flere magasiner i Sør-Norge kan gå tomme.

– Nedbøren og temperaturene vi får i vinter, vil avgjøre om vi trenger å hente strøm og høye strømpriser som man ser i Europa og Storbritannia.

Statnett med mer moderat anslag

Også andre analytikere mener at verdens lengste undersjøiske strømkabel vil føre til økte strømpriser i Norge. Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting sier til NRK at han tror strømkabelen vil gi 5 øre dyrere strøm per kilowattime i Sør-Norge de første ukene etter åpning, mens Midt-Norge og Nord-Norge vil bli upåvirket.

Statnett selv mener det vil bli en priseffekt over tid på 2–3 øre per kwh, forteller konsernsjef Hilde Tonne til NTB.

– Det utgjør under en 50-lapp i måneden for en husholdning, sier hun.

Det er likevel vanskelig å forutse effekten det vil få på en gitt dag, ifølge Tonne. Hun trekker fram Nordlink, kraftkabelen som går mellom Norge og Tyskland, som i forrige uke var nede for vedlikehold.

– Da så vi heller ikke noen effekt på prisen eller kraftsystemet av det. Det er vanskelig å se effekten fra én kabel på en dag, en uke eller over tid i et kraftsystem som nå er i en helt spesiell situasjon, sier hun og sikter til høye gass- og CO2-priser og lite vind i Europa, samt lav fyllingsgrad i de norske magasinene.

– En ingeniørbragd

Utbyggingen av den undersjøiske kabelen er en ingeniørbragd og et viktig klimaprosjekt som hele fornybarsamfunnet er avhengig av, mener Tonne. I tillegg vil Norge som energinasjon tjene godt på slik utveksling over landegrensene.

– Det er samfunnsøkonomisk veldig bra for Norge. Det er en forutsetning for vårt kraftsystem at vi har utveksling med våre naboland, sier hun.

Norge har hatt mellomlandsforbindelser i 60 år. Dette gjør Norge i stand til å ha et værbasert kraftsystem, som vannkraft, uten at vi trenger å overinvestere for å kunne ha forsyningssikkerhet i såkalte tørrår, påpeker Statnett-sjefen. Det gjør også Norge i stand til å selge kraft når magasinene renner over.

Når det gjelder timingen for prøveåpningen av gigantkabelen, så er den interessant, syns Tonne:

– Det er klart at når verden og Norge er i den spesielle situasjonen vi er i – nesten i en perfekt storm der alt skjer på en gang – da gir det oss i hvert fall oppmerksomhet.

Strømprisene går ned fredag

Strømprisene i Norge regnes hver dag ut fra tilbud og etterspørsel, samt hvor mye kraft som flyttes fra ett område til ett annet. Det norske kraftmarkedet er inndelt i fem ulike områder, og det henger tett sammen med resten av Norden og det europeiske kraftmarkedet.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen i den nordiske kraftbørsen Nord Pool sier at prisene i Storbritannia har vært betydelig høyere enn i Sørvest-Norge (NO2), hvor den nye kabelen går i land. Likevel går strømprisene i dette området ned fredag.

– I samtlige timer vil det flyte kraft fra Norge til England. Samtidig ser vi at prisene i NO2 nå har gått ned tre dager på rad – fra litt over 1 krone per kilowattime til 82 øre i morgen.