Eldreombudet vil ha enkelt tilgjengelig papirversjon av koronasertifikat

foto