Equinor-gransking: Tjeldbergodden-brannen hadde potensial for flere omkomne

foto