Høye strømpriser bidro mest til prisstigningen i januar

Strømmen har vært dyr de siste ukene. Foto: Glen Musk