Sør-Norge hadde nettoimport forrige uke, mens Midt- og Nord-Norge (NO3, NO4) hadde nettoeksport. Høy import i sør gjorde at Norge totalt ble nettoimportør.

For de tre sørlige prisområdene ble ukesnittet for strømprisen redusert med 41 øre og endte på 1,65 kroner kilowattimen.

Midt- og Nord-Norge hadde en liten nedgang på henholdsvis 1 og 3 øre, og fikk dermed samme ukesnitt på 11 øre/kWh.

I helgen opplevde Sør-Norge den laveste timeprisen på strøm hittil i år. Lørdag var kraftprisen på 6,6 øre per kilowattime midt på dagen, men senere på dagen steg den til 1,84 kroner.

NVE advarer samtidig mot at Russlands invasjon av Ukraina og usikkerhet rundt konsekvensene dette vil få, kan gi store utslag på prisene i energimarkedene framover.