Dette mener de er viktig for at det skal bli flere kvinnelige bedriftsledere