Hun blir tredje kvinnelige toppleder i et trøndersk børsselskap