Styringsrenta ligger dermed nå på 1,75 prosent. Det framgikk av Norges Banks kunngjøring torsdag formiddag.

For andre gang på rad hever Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng. Samtidig varsles det at styringsrenten «mest sannsynlig» settes videre opp i september.

– Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni, skriver Norges Bank.

Styringsrenta har ikke vært like høy siden desember 2011. Før dette var den enda høyere.

Betydelig prisvekst

Sentralbanken begrunner beslutningen med at prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

Økonomer flest mente på forhånd at den økonomiske situasjonen, den lave arbeidsledigheten og forholdene i verdensøkonomien tilsa at sentralbanken ville øke renta med nettopp 0,5 prosentpoeng.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Lurt å se framover

Administrerende banksjef i Selbu Sparebank, Espen Eriksen, har klare råd til forbrukerne.

– Nå er det viktig at husholdninger gjør en vurdering av hvordan deres økonomiske situasjon vil være i februar/mars. Da vil utlånsrenta trolig ligge mellom 4,5 og 5,0 prosent. Folk bør nå spørre seg om hvordan økonomien vil være på det tidspunktet, sier Eriksen.

Banksjefen legger vekt på å se noen måneder frem i tid, fordi det går noen uker og måneder før de varslede renteøkningene merkes på kontoen.

– Økningen de fleste fikk etter renteoppgangen i juni, slår ut nå i august, mens renteøkningen som kom i dag, vil få effekt for husholdningene først i oktober. Ifølge Norges Bank skal renta videre opp. Det er derfor det er lurt å kikke noen måneder frem i tid, sier Eriksen.

Redusere risikoen

En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger fram, skriver Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

Det blir ikke gjort noen grundigere gjennomgang av den økonomiske situasjonen og utsiktene for den videre rentesettingen siden møtet onsdag var et såkalt mellommøte. Sentralbanksjefen skal imidlertid holde et foredrag om den økonomiske situasjonen i Norge i Arendal torsdag ettermiddag. Da vil hun redegjøre for bankens syn på økonomien og muligens komme med ytterligere signaler om hvor veien går videre.