Det kommer fram etter undersøkelser gjort av forskere på hvordan tauverk behandles i det kommersielle fisket, skriver Teknisk Ukeblad.

En ny studie fra NTNU viser at kun en tredel av tauverket som produseres og selges i Norge, kan resirkuleres på en bærekraftig måte.

Førsteamanuensis Paritosh Deshpande ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har forsket på plastforsøpling i havet gjennom flere år. Blant annet har de funnet ut at store mengder fiskeredskap som kan føre til spøkelsesfiske, havner i havet.

– Vi gjorde en analyse som viste at nærmere 400 tonn slikt avfall fra norsk fiskerisektor ender i havet hvert år, sier Deshpande til Teknisk Ukeblad.

Han mener det er viktig at Norge tar i et tak for å forhindre forsøpling i havet.

– Norge er tungt avhengig av den blå økonomien. Det haster med å finne løsninger. Uten forsvarlig håndtering av tauverk blir ikke fiskerisektoren grønn og bærekraftig.