Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske bedrifters investeringer i egenutført forskning og utvikling økte med 12 prosent i perioden fra 2021 til 2022, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Justert for lønns- og prisvekst viser tallene en realvekst på 5 prosent for bedrifter med minst 10 ansatte.

– Dette lover godt for målet som regjeringen har satt om at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal økes til 2 prosent av BNP innen 2030, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Hun understreker at næringslivet er avgjørende for en vellykket grønn omstilling.