Selv om bilsalget steg, er det fortsatt lavt i en historisk sammenheng, ifølge tallene fra bransjeorganisasjonen ACEA.

I Tyskland var økningen 19,1 prosent. Oppgangen er drevet store produsenter, som Volkswagen og Peugeot-eier Stellantis.

På ett år har andelen batteridrevne elbiler steget fra 9,5 til 10,9 prosent. 2023 sett under ett lå andelen elbiler på 14,6 prosent. Den utviklingen kan ses i sammenheng med at Tyskland på slutten av året kuttet subsidiene til slike biler for privatkunder.

Andelen biler som utelukkende går på bensin eller diesel, falt fra 54 prosent til rett under 50 prosent. For hybridbiler er andelen nærmere 29 prosent.