Torsdagens snittpris per kWh er 3,7 øre høyere enn onsdag og 4,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 46,7 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 7,4 øre høyere enn onsdag og 8,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 79,5 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 18,2 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.