Dermed skånes blant annet norsk skogbruk på kort sikt for å bli underlagt et EU-regelverk som ellers kunne stoppe hogst, skriver Energi og Klima.

Det er i land hvor skogen har tatt opp mer CO2 enn det er krav om at det er aktuelt at Norge kjøper skogkreditter og utslippsenheter.

Senterpartiets stortingsgruppe satte tidligere i år foten ned for at Norge skal slutte seg til EUs nye klimakrav til skog og arealbruk, forkortet LULUCF. Men nå ser det ut til at regjeringen forbereder innføring av det skjerpede regelverket i Norge, skriver Energi og Klima.

Bakgrunnen for problemet for Norge er at man nå er inne i en periode der skogen ikke tar opp i seg like mye CO₂ som i perioden 2000–2009. Det er disse årene EU bruker som referanse for sine beregninger.

Ifølge Stortingsproposisjonen ligger Norge an til et underskudd på om lag 34 mill. tonn CO2-ekvivalenter i den første perioden av EUs skog- og arealbruksregelverk (2021–2025). Underskuddet reduseres til om lag 16 mill. tonn CO2 dersom Norge får bruke en kompensasjonsmekanisme i regelverket.