Tirsdagens snittpris per kWh er 20,8 øre høyere enn mandag og 56,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,95 kroner per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 75,7 øre høyere enn mandag og 1,21 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,65 kroner.

Minsteprisen blir på 80,03 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Strømprisen i Midt-Norge

Prisen per time oppgitt i øre per kilowattime. Før eventuelt påslag, fastledd, avgifter og nettleie:

00 - 01113,413
01 - 0296,872
02 - 0396,913
03 - 0480,036
04 - 0585,896
05 - 06104
06 - 0793,632
07 - 08101,819
08 - 09105,216
09 - 10103,654
10 - 11101,631
11 - 1294,356
12 - 1394,198
13 - 1499,629
14 - 15102,354
15 - 16107,407
16 - 17121,307
17 - 18134,704
18 - 19137,167
19 - 20160,219
20 - 21137,576
21 - 22129,358
22 - 23195,651
23 - 00178,595

Her kan du følge med på Adresseavisens strømoversikt!