Enda et av mannens firma havarerte. Da ble privatetterforsker koblet på

foto