Ole (21) er lei sure kommentarer og lav lønnsomhet. Denne rasen gir ham tro på framtiden