Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hans håp var å få på plass et utredningsprogram for kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

Men det har han ikke lykkes med.

Tør ikke spå

Til nå har departementet gjennomført konsultasjonsmøter med både sørgruppa og nordgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, og i neste uke er det planlagt nok et konsultasjonsmøte med Sametinget, får NTB opplyst i departementet.

Håpet er at utredningsprogrammet da skal være klart.

Etter å ha dominert nyhetsbildet for en drøy måned siden, har det i det siste vært liten oppmerksomhet rundt Fosen-saken. Men tirsdag ble det gjennomført en såkalt stille markering til støtte for Fosen-samene utenfor Stortinget.

– Det er ikke tilfredsstillende at dette har tatt så lang tid, men vi jobber nå med å ferdigstille et utredningsprogram. Det skjer i god dialog med både reindrifta og Sametinget, sier statssekretær Elisabeth Sæther i OED til NTB.

Med det vil ta tid å innhente ny kunnskap. Det er heller ikke avklart hvem som skal utrede. Departementet tør dermed ikke spå når utredningen vil ligge på bordet.

Og først når utredningen er klar, kan arbeidet med eventuelle nye konsesjoner begynne. Det betyr at disse trolig tidligst kan være på plass i 2024.

Meklersporet

Parallelt med dette jobber departementet langs et annet spor, nemlig å få hjelp av riksmekleren til å komme til en enighet med reindrifta på Fosen.

– En mulighet for en raskere løsning er mekling mellom partene der en nøytral mekler i samtaler kan undersøke om det finnes grunnlag for en minnelig avtale, hvor eventuelt også staten bidrar. Vi har snakket med partene om at riksmekler Mats Ruland kan ha en slik rolle. Dette vil ikke være i rollen som riksmekler, men som en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger og meklinger av ulik karakter, sier Sæther.

Ifølge departementet vil en slik løsning ha flere fordeler:

For det første kan saken bli avklart mye raskere. Dernest, og ikke minst, slipper man å frykte at nye vindkraftkonsesjoner vil utløse nye, årelange runder i rettsapparatet.

Etter en drøyt ti år lang rettsrunde konkluderte Høyesterett i oktober 2021 med at dagens vindkraftkonsesjoner strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene.

Fortsetter å snurre

500 dager etter at dommen hadde falt, men lite hadde skjedd, satte hundrevis av Fosen-aksjonister Oslo på hodet i månedsskiftet februar/mars.

Etter en uke beklaget både Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor samene.

Men enn så lenge fortsetter vindmøllene på Fosen å snurre. I mars slo Aasland fast overfor Stortinget at det ikke er rettslig grunnlag for verken å fjerne eller å stanse de to vindkraftverkene til Fosen Vind på Storheia og i Roan.