Onsdagens snittpris per kWh er 23,01 øre lavere enn tirsdag og 16,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 99,6 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 12,9 øre lavere enn tirsdag og 69,04 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,45 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 99,6 øre, dekkes 24,003 øre.

Minsteprisen blir på 33,5 øre per kWh mellom klokken 22 og 23.