I Oslo var snittprisen for å leie bolig i første kvartal på 15.468 kroner, en beskjeden økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2023, ifølge Husleie.no, som bygger sine tall på vel 20 prosent av det norske boligutleiemarkedet.

Men prisveksten er fortsatt høy i Bergen, Trondheim og Stavanger.

I Trondheim var det en prisøkning på hele 8,9 prosent i tilsvarende periode. Her havnet snittprisen i første kvartal på 12.613 kroner.

I Bergen var snittprisen i første kvartal på 11.875 kroner, 8 prosent høyere enn tilsvarende kvartal i 2023.

I Stavanger/Sandnes var prisøkningen 8,2 prosent og snittleieprisen havnet på 12.429.

– Leieprisene i Oslo påvirker hele det norske markedet, og det er gjerne der vi ser trendene først. En vekst på 2,8 prosent i Oslo er lavere enn det konsumprisindeksen har steget på ett år, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Han sier at de som følger markedet tett, ser tendenser til at leietakere i Oslo nå søker etter leieboliger utenfor sentrum, og at stadig flere også ender opp med å flytte ut av byen – selv om de jobber i hovedstaden.