Lørdagens snittpris per kWh er 5,4 øre lavere enn fredag og 15,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 61,1 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 10,2 øre lavere enn fredag og 28,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 97,5 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 29,3 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.