Alle som begynner å betale på studielånet, får automatisk flytende rente, men det er mulig å søke om fastrente. Det innebærer at man binder seg til en forhåndsbestemt rentesats i tre, fem eller ti år.

Når fastrentene i Lånekassen går opp i mai, får de som søker om å binde seg til tre år, en rente på 4,678 prosent – opp 0,134 prosentpoeng fra i dag.

De med fem års bindingstid får en rente på 4,525 prosent, mens ti års bindingstid gir en rente på 4,458 prosent. Det er en økning på henholdsvis 0,182 og 0,183 prosentpoeng.

Flytende rente, som gjelder fra 1. mai, er 5,128 prosent.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene, og som fastsetter Lånekassens rentesatser basert på et gjennomsnitt av de beste tilbudene om boliglån i markedet.

Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

I dag er det rundt 800.000 personer som betaler ned på studielånet sitt. 773.000 av dem har flytende rente, mens 15.300 har fastrente.